ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածներ

Օրինականություն N 134

1. Արթուր Ղամբարյան, Պետիկ Մկրտչյան - Ստուգում (վերստուգում) նշանակելը և ստուգման արդյունքների ապացուցողական նշանակությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում (հայերեն)

2. Նորբերթ Բերնսդորֆֆ - Իրավունքների եվրոպական հռչակագիր. Եվրոպական միության հիմնարար իրավունքների խարտիայի վերլուծություն (անգլերեն)

3. Արմեն Փանոսյան - Իրացնելու նպատակով թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի, դրանց պատրաստուկների կամ դրանց համարժեք նյութերի (անալոգի) կամ դրանց ածանցյալների ապօրինի շրջանառության կամ դրանք ապօրինի իրացնելու առանձին դրսևորումների համար քրեական պատասխանատվության տարբերակման հիմնախնդիրները (հայերեն)

4. Լևոն Չարխիֆալաքյան - Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու քրեաիրավական ինստիտուտի կիրառման ընթացքում առաջացող գործնական խնդիրները ՀՀ-ում (հայերեն)

5. Աննա Հովհաննիսյան - Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային պաշտպանություն հայցելու ընթացակարգերի որոշ խնդիրները և կատարված բարեփոխումները (հայերեն)

6. Շուշանիկ Իսրայելյան - Նկատողությունը՝ որպես քրեադատավարական սանկցիա (հայերեն)

7. Արայիկ Բրուտյան - Ազատազրկման ձևով պատժի կիրառման օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության հիմնախնդիրները (հայերեն)

8. Քրիստինե Գաբուզյան - Հայցային վաղեմության ժամկետը վերականգնելու ինստիտուտի կիրառության որոշ հիմնախնդիրներ (հայերեն)

9.  Եվա Սաղոյան - Ֆինանսական ապահովման ինստիտուտը՝ որպես զբոսաշրջիկների գույքային շահերի պաշտպանության միջոց (հայերեն)

10. Ալիսա Ամիրխանյան - Ապօրինի հարստացումը՝ որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործիք (հայերեն)

11. Գայանե Մելիքյան  - Քրեական վարույթի փոխանցումը որպես հանձնումը մերժելու հետևանք. հիմնախնդիրներն ըստ ՀՀ օրենսդրության (հայերեն)

12. Հայկ Հարությունյան - Տուժողի և հանցանք կատարած անձի հաշտության հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու արդի հիմնախնդիրները (հայերեն)

13. Սոնա Մարգարյան - Ապացույցների կեղծման համար քրեական պատասխանատվության վերաբերյալ օրենսդրության ծագումն ու զարգացումը և դրա կիրառելիությանը վերաբերող որոշ հիմնախնդիրներ (հայերեն) 

14. Արգիշտի Սահակյան - Քրեական պատասխանատվությունը խուլիգանության համար (հայերեն)

15. Միլենա Առուստամյան - Շորթման քրեաիրավական բնութագիրը (հայերեն)

16. Սոնա Ամիրյան - Ոստիկանական հետաքննության նոր մոդելի դերի և տեղի ընդհանուր բնութագիրը մինչդատական համակարգում (հայերեն)

17. Լիդիա Մարտինով - Պետական ծառայությունները Ղազախստանի Հանրապետությունում. հասկացությունը և համակարգը (ռուսերեն)

 

Օրինականություն N 133

1. Աննա Վարդապետյան - Մարդու նկատմամբ եվգենիկական փորձերի քրեականացումը բիոբժշկական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի ժամանակաշրջանում (հայերեն)

2. Սրբուհի Գալյան - Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քրեական պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրման հիմնավորվածությունը (հայերեն)

3. Արթուր Ղամբարյան - Ենթաօրենսդրական ակտեր ընդունելու լիազորություն ունեցող մարմինների նույնականացումը ՀՀ-ում (հայերեն)

4. Նորբերթ Բերնսդորֆ - Անձնական տվյալների պաշտպանությունը և «Տվյալները ջնջելու իրավունքը» (անգլերեն)

5. Սերգեյ Կոնովալով - Ապացույցների դեպոնացումը Գերմանիայի քրեական դատավարությունում. հետխորհրդային միֆի քննադատական գնահատական (ռուսերեն)