ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Դատախազության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ

ՀՀ դատախազության գլխավոր քարտուղարի հրամանը ՀՀ դատախազության աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների պաշտոնների անվացանկը հաստատելու և ՀՀ դատախազության գլխավոր քարտուղարի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 40 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին