ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Որակավորման հանձնաժողով

Կազմ

 

Արթուր  Պողոսյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

Էդգար Արսենյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ

Արտակ Հարությունյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ

Արմեն Մարուխյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ

Կարեն Հարությունյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ զինվորական դատախազի տեղակալ

Տաթևիկ Սարուխանյան - հանձնաժողովի անդամ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Տաթևիկ Սուջյան -  ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ)

Արա Գաբուզյան - հանձնաժողովի անդամ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Վիտալի Կասկո -  Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով բաց մրցույթներն անցկացնող հանձնաժողովի անդամ (մեկ տարի ժամկետով)

Սոնա Այվազյան - Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով բաց մրցույթներն անցկացնող հանձնաժողովի անդամ (մեկ տարի ժամկետով)

Գրիգոր Բեքմեզյան - հանձնաժողովի անդամ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ), (3 տարի ժամկետով)