ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Որակավորման հանձնաժողով

Կազմ

 

Արթուր  Պողոսյան - հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ

Էդգար Արսենյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ

Արտակ Հարությունյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ գլխավոր դատախազության մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ

Արմեն Մարուխյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ

Կարեն Հարությունյան - հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ

Տաթևիկ Սուջյան -  ԵՊՀ  իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (համաձայնությամբ)

Արա Գաբուզյան - հանձնաժողովի անդամ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ. (համաձայնությամբ)

Արկադի Սահակյան - հանձնաժողովի անդամ, «Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միություն» ՀԿ-ի իրավաբան, ՀՀ ՔԿՀ-ների  հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կառավարման խորհրդի անդամ

Վիտալի Կասկո - հանձնաժողովի անդամ, «Դատախազների միջազգային միության» գործադիր կոմիտեի անդամ, իրավաբանական փորձագետ