ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական Խորհուրդ

 

ԵԽ Նախարարների Կոմիտեն, կարևորելով դատախազի դերը քրեական արդարադատության համակարգում, 2005թ. հուլիսի որոշմամբ ստեղծեց Եվրոպայի Դատախազների Խորհրդատվական Խորհուրդը (ԵԴԽԽ):

 

Հանդիսանալով ԵԽ Նախարարների Կոմիտեի խորհրդատվական մարմին` ԵԴԽԽ կոչված է Քրեական Գործերով Եվրոպական Կոմիտեի համար մշակել Rec(2000)19 հանձնարարականի իմպլեմենտացիայի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ եզրակացություններ` հանձնարարականի կատարմանը նպաստելու և Եվրոպայի դատախազական համակարգերի գործառույթների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով:

 

ՀՀ գլխավոր դատախազությունը ակտիվ մասնակցում է Եվրոպայի Դատախազների Խորհրդատվական Խորհրդի աշխատանքներին:

 

Հղում: www.coe.int

 

ԿԱՐԾԻՔ 1. «Քրեական արդարադատության ոլորտում միջազգային համագործակցության ամրապնդման միջոցները»

 

ԿԱՐԾԻՔ 2. «Քրեական հետապնդման այլընտրանքները»

 

ԿԱՐԾԻՔ 3. «Դատախազության դերը քրեաիրավական ոլորտից դուրս»

 

ԿԱՐԾԻՔ 4. «Բորդոյի հռչակագիր»

 

ԿԱՐԾԻՔ 5. «Երեւանի հռչակագիր»

 

ԿԱՐԾԻՔ 6. «Դատախազների եւ քրեակատարողական հաստատությունների վարչակազմի միջեւ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ»