RA Prosecutor’s Office

Video Library

Դատախազության հյուրերը երեխաներն էին

01/06/2023

Հունիսի 1-ին՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, Դատախազության աշխատակիցների երեխաներն այցելել են ծնողների աշխատավայր: